هتل آنا ارومیه

برگزاری جشن ازدواج

ظرفیت: 850 نفر : چیدمان کنفرانس / سینمائی
ظرفیت: 650 نفر : چیدمان جشن و عروسی
کاربرد: سالن های تشریفات و کنفرانس
 • هتل آنا ارومیه
 • هتل آنا ارومیه
 • هتل آنا ارومیه
 • هتل آنا ارومیه
 • هتل آنا ارومیه
 • هتل آنا ارومیه

سالن های تشریفات هتل آنـا با فضایی متفاوت و زیبائی محسور کننده یکی از تجربه های به یاد ماندنی شما خواهد بود. سالن های چند منظوره که در آن می توانید متفاوت ترین گردهمایی و میهمانی های خود را برپا نمائید. تمامی امکانات با کادری مجرب و حرفه ای برای ارائه خدمات آماده هستند.

ظرفیت سالن تشریفات A

 • 300 نفر : چیدمان کنفرانس / سینمائی
 • 280 نفر : چیدمان جشن و عروسی
 • 70 نفر : چیدمان یو شکل

ظرفیت سالن تشریفات B

 • 200 نفر : چیدمان کنفرانس / سینمائی
 • 120 نفر : چیدمان جشن و عروسی
 • 70 نفر : چیدمان یو شکل

ظرفیت سالن تشریفات A&B

 • 850 نفر : چیدمان کنفرانس / سینمائی
 • 650 نفر : چیدمان جشن و عروسی